Välkomna till  VTK 

0765175225

VÄRNAMO TK - klubben för allaSenaste info

Padelaktiviteter

Varje vecka på VTK
Fredagspadel 15.30 - 17.00
Tjejpadel lördagar 10.30 - 12.00
Lunchpadel torsdagar 12.00 - 13.00

Aktiviteter publeceras löpande på facebook gruppen VTK Padel


Ny ITF tävling i Värnamo

VTK har fått förtroende från ITF (International tennis federation) och Svenska Tennisförbundet att
arrangera tävling i M25 kategorin. 
Tävlingen äger rum 8 - 14 Maj
Mer information  om M25 Värnamo hosted by Liljedahls Group presenteras inom kort

Kallelse årsmöte
Datum och tid: torsdag den 30 mars kl 18:30
Plats: Bygga racketcenter
Varmt välkomna!
Styrelsen

Följande gäller
Rösträtt

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på årsmöte.

Motioner kan lämnas till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Sammankallande i valberedning är Patrik Rönneke, ronster3@hotmail.com

Vid årsmötet ska följande ärende behandlas och protokollföras:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
6. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser samt föreningens resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret samt förslag till disposition av resultatet.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsår
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller motioner som inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.
12. Val av: a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år b) halva styrelsen väljs för en tid av 2 år (väljs jämna årtal) c) halva styrelsen väljs för en tid av 2 år (väljs udda årtal) d) suppleanter väljs för en tid av 1 år.
13. Övriga frågor Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet eller har inlämnats som en motion till styrelsen. 

 


Tennistävlingar på VTK

Januari - Maj 2023

Värnamo Junior Cup 
28 April - 1 Maj

ITF M25 Värnamo hosted by Liljedahls Group
8 - 14 Maj 

ITF SEB Junior Open 
28 Maj - 3 Juni


Klubbinfo

Förening
Bildad 1927
Organisationsnr. 828000-7165
BG - 607-3514
Swish 123 338 36 50
Postadress:
Ljusseveka 1
331 34 Värnamo
Telefon 0765175225


Prislista

Alla tider bokas i matchi
* övrig tid - innan 15.30 på vardagar

Padel:
Prime time från 155 kr / timme
Övrig tid från 100 kr / timme
Helger från 140 kr / timme
Tennis
Prime time och helger från 145 kr / timme
Övrig tid från 75 kr / timme
Squash
Prime time och helger från 100 kr / 45 min
Övrig tid 45 kr / 45 min
Bordtennis från 40 kr / timme


Medlemskap
Ordinarie 250 kr
Junior 150 kr
Familj 500 kr

Ansökan via aktivt matchi konto eller betalning till swish 123 338 36 50 och mail till info@varnamotk.se
Ange fullständigt personnummer, adress, mobilnummer och mailadress för samtliga medlemmar.Anläggning
3 tennisbanor inomhus och 6 utomhus
3 padelbanor inomhus och 2 utomhus
2 squashbanor
bordtennislokal med 5 bord
Två lounge
Uteservering
Tennis, Padel, Bordtennis, Squash

Tennis
Värnamo Tennis Klubb har en bred verksamhet.
Vi har en mycket bra och ändamålsenlig anläggning för året-runtverksamhet.
Vi arrangerar årligen 5-6 tävlingar, där den internationella tävlingen ingående i ITF Junior Circuit är den största, Liga Racketsmedjan är en internt seriespel för medlemmar, som spelas tre gånger/år,

Ett stort focus läggs på träning av ungdomar, där vi har ett 100 aktiva i olika grupper. Säsongen följer i stort sett skolterminerna. Däremellan kör vi Sommartennis och lovaktiviteter. Tennisens Dag i augusti, brukar vara ett bra insteg i vår verksamhet. Då kan alla intresserade prova på tennisspel.
I mån av plats på banorna, har vi även vuxentennis. Organiserad träning med våra utbildade ledare.
För att börja träna hos oss maila
till Allen Botic
För att kunna spela till en rimlig penning erbjuder vi
Juniorkort och Sommarpass.Padel
2018 färdigställdes BYGGA Racketcenter, med bl.a. tre padelbanor av högsta kvalité. Dessutom finns sedan sommaren 2020 två utomhusbanor på vår anläggning. Alltså totalt 5 moderna padelbanor.

Intresset har varit fantastiskt, vilket vi givetvis är mycket tacksamma för. Vår stora satsning på padel har visat sig ligga helt rätt i tiden.


Bordtennis
I vår bordtennislokal finns 5 bord, som bokas via MATCHi.
Vi bedriver ungdomsträning ett par gånger/vecka (tisdagar o torsdagar f.n.), för ungdomar 12 år eller äldra.
Kontakta någon av ledarena om du är intresserad.
Peter Jacobsson 070-586 1986, peter.jacobsson@fibo.varnamo.net
Morgan Lindell 079-34-00 763,
morgan.lindell@live.se

För att deltaga i träningen krävs medlemskap i klubben.
Dessutom vårt Pingispass, som kostar 250:-/halvår . Då kan man även boka egna tider utanför träningstiderna. Pingispasset finns att köpa under erbjudanden VärnamoTK Matchi.
För att göra bokningar med Pingispasset krävs ett aktivt MATCHi-kontoSquash

Vi har två nya banor för squash. Vi har ännu ingen organiserad tränings/- tävlingsverksamhet. Det finns oftast lediga tider, så passa på att testa squash, om du inte gjort det tidigare.
Bokning sker via MATCHi
Upplysningar kan fås genom Johan Söderberg,
johan.soderberg@dinmaskin.se.


Skicka mejl till VTK

Namn E-post Meddelande Skicka in

Info

Lusseveveka 1,  331 34 Värnamo

0765175225

info@varnamotk.se

Öppet alla dagar