Hoppa till sidans innehåll

Kommittéer


Damkommittén

Linda-Marie Rönnqvist
Anna-Lena L`Allemand
Evalotta Svärd

Tävlings- och Trivselkommittén

Sammankallande: Branko Shero
Susanne Green
Lars-Eric Ericsson
Åsa Magnusson
Anders Wennblom
Staffan Green
Krister Sjödin
Fredrik Hultman
Stefan Gustavsson
Henrik Allgurin
Patrik Rönneke

Ansvarsområden:

1.Söka sanktioner för tävlingar

2. Vara kontaktperson mot svenska tennisförbundet samt tennis syd

3.Presentera tävlingskalender  samt utse ansvariga för hemmatävlingar under  året

4. Organisera kioskverksamheten för hemmatävlingar

Varje tävling under 2015 har 3-4 tävlingsansvariga  (se aktivitetskalendern) som har ansvar för att:

1.       Beställa priser

2.       Kontakta lokala medier

3.       Planera bemanning under tävling  (Allt utom Kiosken)

4.       Rapportera Resultat

5.     Ordna domare till de klasser där det krävs

 

Ban- och hallkommittén

Sammankallande: Bertil Gunnarsson
Anders Wennblom
Peter Kjöller (nygyggnation)

 Ansvarsområden:

1. Städning ytterområden. Mars - April

2. Arbete med utebanor. Mars - April

3. Uppsättning av staket vid minibanan, tidpunkt ej planerad.

4. Uppsättning av takrännor på förrådet.Maj

5. Banarbete i samband med tävlingar. Maj - Juni.

6. Avrustning av utebanor.Sept. - Okt.

 

Sponsorkommittén

Sammankallande: Ulf Annvik
Stig Johansson
Jan Idsäter

 Ansvarsområden:

1.Samverka med Anders W kring bokföring

2.Redovisa  bokföringen gentemot styrelsen

3.Leta sponsorer till klubben samt till enskilda tävlingar

4.Ansvara för ett fungerande bokningssystem

5.Hålla koll på driftskostnader

6. Upprätta och följa upp budget.

7. Årligen uppdatera samtliga sponsor skyltar och vid behov teckna sponsoravtal.

8. Arrangera sponsoraktiviteter.

 Sport- och Tränarkommittén

Sammankallande: Stefan Gustavsson
Patrik Rönneke
Henrik Allgurin
Mikael Melin

 Ansvarsområden:

1.       Vara kontaktperson gällande kommunikation gentemot styrelse

2.       Förmedla tankar, önskemål och idéer från spelare samt föräldrar till tränarna.

3.       Organisera 1-2 möten med tränare varje termin för avstämningsdiskussioner.

4.       Ansvara för att tränarna planerar och organiserar träning enligt tidsplaner samt ev., extraträning (ex  sportlovsträning, inför Salk etc.)

5.       Planera samt administrera underlag, vilket utgår från spelarnas önskemål gällande mängd samt tider, för träning inför varje säsong.

6.       Justera samt uppdatera styrdokument utefter rådande läge samt styrelsebeslut

7.     Ansvara för att närvaroregistrering görs på träningen och att dessa lämnas till kansliet för     bidragsansökan.

8.    Ansvara för att underlag av träningstid lämnas till kansliet

9.    Ansvara för rekrytering och vidareutbildning av tränarna.

10.  Ansvara  för rekrytering av nya spelare (ungdomar) och ordnar tillsammans med ungdomskommittén informationsträffar och andra rekryteringsaktiviteter.

Kansliet

Anders Wennblom

 1. Föreningens redovisning
 2. Samtlig fakturering, tex träningstider, medlemsavgifter, abonnemang.
 3. Betalning av fakturor och löner.
 4. Löpande uppdatering av medlemsregistret.
 5. Löpande drift av anläggningarna.
 6. Klubbens ansikte utåt, dvs telefon och mail service mm.
 7. Tävlingsledning.
 8. Bidragsansökningar (LOK-stöd), grundbidrag, anläggningsbidrag, idrottslyftet m.m)

 

Kommunikation

Bennerth Jonsson
Evalotta Svärd

 1. Intern och extern information om klubbens verksamhet via hemsida och sociala medier
 2. Löpande uppdatering av hemsida
 3. Kontaktperson för mediabevakning.

 

 

Uppdaterad: 14 MAJ 2018 11:25 Skribent: Adam Svensson

Postadress:
Värnamo TK - Tennis
Ljusseveka 1
33134 Värnamo

Kontakt:
Tel: 037046668
Fax: 0370657545
E-post: This is a mailto link

Se all info